Home
Search
Search Info
Vertical Navigation Bottom

 
Stojan Novaković

  Za Novakovića Radovan Samardžić piše da je bio stranački prvak, političar, diplomata, filolog, istoričar književnosti i polihistor … nacionalni radnik. Ovaj svakako jedan među najplodnijim i najvišestranijim srpskim istoričarima  rođen je 1. novembra 1842. godine.  Gimnaziju je završio 1860. u Beogradu a Licej (odsek za pravne nauke tri godine docnije). Novaković je 1865. postavljen za profesora gimnazije i izabran za člana Srpskog učenog društva. U Jugoslovensku akademiju znanosti i umetnost ušao je pet godina docnije, ali tek sa dvadeset i sedam godina. Od 1869. Novaković je bio bibliotekar Narodne biblioteke, 1872. profesor Velike škole (preteče današnjeg Univerziteta).....


Slobodan Jovanović

      Rođen u Novom Sadu 3. decembra 1869., prvo obrazovanje stekao je u Beogradu. Pravne studije završio je pohađao je u Minhenu, Cirihu i Ženevi između 1886. i 1890. godine. Zatim se u Parizu bavio državnim pravom i političkim naukama do 1891. godine. Prva Jovanovićeva služba u zemlji bila je u Ministarstvu inostranih dela. Do Balkanskih ratova prelazi put od pisara II klase do Atašea carigradskog poslanstva i na posletku sekretara ministarstva. U ratovima koje je u drugoj deceniji dvadesetog veka srpska država vodila za oslobođenje i ujedinjenje Južnih Slovena Jovanović je bio šef pres-biroa Vrhovne komande.....


Vladimir Ćorović

      Vladimir Ćorović je rođen 15. oktobra 1885. godine u Mostaru. U Beču je studirao slovensku filologiju, istoriju i arheologiju. Učitelji su mu bili Vatroslav Jagić, Milan Rešetar i Konstantin Jiriček. Kao najbolji student završio je studije 1908., ali zlatni prsten cara Franca Jozefa koji je trebao da mu pripadne odbio ne mireći se sa aneksijom Bosne i Hercegovine. U doktora filozofije promovisan je iste godine nakon što je odbranio disertaciju o Lukijanu Mušickom. Po završetku studije u Minhenu je usavršavao srednjovekovnu istoriju i grčku filologiju kod Vizantologa Karla Krumbahera. U Zemaljsком  muzeju u Sarajevu radio je od 1909. sve dok 1909. nije uhapšen i osuđen na banjalučkom veleizdajničkom procesu. 


Dragoslav Stranjaković

     Rođen u Užicu 31.maja 1901., studije istorije završio je 1927. u Beogradu. Stranjaković se bavio istorijom devetnaestog veka , i to uglavnom vremenom vladavine Ustavobranitelja (1842.-1858.) i političkom istorijom naroda kneževine Srbije. Tematsku srž njegovog dela predstavlja doktorska disertacija Vlada ustavobranitelja 1842.-1858. koju je odbranio 1932. godine. Stranjaković je od 1925. godine asistent na katedri za nacionalnu istoriju Filozofskog fakulteta, vanredni profesor postaje uoči rata 1940. godine. Bibliografija Dragoslava Stranjakovića obuhvata 277 jedinica, najznamenitija njegova dela su pored Vlade Ustavobranitelja…


Radovan Samardžić

      Radovan Samardžić rođen je 22. oktobra 1922. u Sarajevu. Nakon završenih osnovnih studije na grupi za Istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, asistent na katedri za Opštu istoriju Novog veka postao je 1950. godine. Doktorsku tezu Dubrovački pesnik i diplomata Jaketa Palmotić odbranio je 1956. godine. Na post-diplomskim studijama u Parizu gde kod Fernana Brodela izučava istoriju Mediterana Radovan Samardžić boravi između 1957.-1958., dok u Majncu na Institutu za evropsku istoriju boravi od 1967-1968. U početku se Samardžić posvetio temama iz Dubrovačke istorije, već 1961. objavljuje svoje znamenito delo Veliki vek Dubrovnika.


Stanoje Stanojević

Rođen je 12. jula 1874. u Novom Sadu. Studije Filologije i istorije završio je u Beču kao učenik Vatroslava Jagića i Konstantina Jiričeka. Stanojević je doktorirao na temu Biografija Stefana Lazarevića od Konstantina Filozofa kao istorijski izvor. Docnije se Školuje i u Petrogradu i Moskvi gde zajedno sa Jovanom Radonićem upoznaje V. Vasiljevskog, jednog od najznamenitijih ondašnjih vizantinologa.  Nakon kratke epizode profesorovanja u srpskoj gimnaziji u Carigradu, Stanojević je 1900. izabran na mesto docenta srpske istorije na Velikoj školi u Beogradu. Kada Predsednik vlade nije želeo da potvrdi takav izbor, što je po onovremenom zakonu bilo neophodno, Stanojević je godinu dana boravio u Minhenu uz slavnog vizantinologa Karla Krumbahera. 


Vasilj Popović

Ovaj znameniti pisac novovekovne istorije rođen je 27. januara 1887. u Stocu. Studije u Beču i Gracu završio je diplomiravši 1911. godine, čemu je već naredne godine usledila odbrana doktorske teze.            Isprva je Popović, u skladu sa običajima vremena službovao kao srednjoškolski profesor Istorije, ali ga je već nakon Prvog Svetskog rata njegovo delovanje u nauci preporučilo na mesto docenta na Katedri za Opštu istoriju Novog veka beogradskog Filozofskog fakulteta. Istovremeno sa početkom rada na univerzitetu (1920.), koji će ga zaokupiti tokom ostatka života, Popović je ušao i u politiku nakon što je 1921.-1922. bio narodni poslanik u Skupštini kraljevine SHS.

 

Dimitrije Đorđević

    Dimitrije Đorđević rođen je 27. februara 1922. u Beogradu. Nakon što je 1954. diplomirao je na katedri za Istoriju, radio je u Arhivu SANU, posle čega je postao asistent u tamošnjem Balkanološkom institutu. Doktorirao je 1962. odbranivši tezu Carinski rat Austro-Ugarske i Srbije 1906.-1911. Redovan profesor na kalifornijskom univerzitetu Santa Barbara postao je 1970. godine. Nakon 1992. odlazi u penziju (emeritus professor). Dimitrije Đorđević je jedno vreme predavao na katedri za slavistiku Univerziteta u Kembridžu. Docnije je postao rukovodilac Russia Area Studies.