Smilja Marjanović - Dušanić

 

Rođena 1963. u Beogradu. Diplomirala je istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1985. godine. 

 

Magistrirala je 1991. sa temom Vladarske insignije i državna simbolika  u Srbiji od XIII do XV veka

 

Doktorsku disertaciju Vladarska ideologija u poveljama dinastije Nemanjića odbranila je 1996. godine.

Trenutno je docent na katedri za Opštu istoriju Srednjeg veka, gde predaje Pomoćne istorijske nauke.

 

BIBLIOGRAFIJA:

Na Samostalnim Istorijskim studijama držaće predavanja na kursu...