Nikola R. Samardžić

 

Rođen 1961. u Beogradu. Dipomirao je istoriju na Filizofskom fakultetu u Beogradu. 

Magistarski rad Francuska i Osmansko carstvo 1687.-1691. odbranio je 1989. godine. 

Doktorsku disertaciju Istočna politika Karla V odbranio je 1995. godine.

Trenutno je docent na Katedri za Opštu istoriju Novog veka, Odeljenja za Istoriju, Filozofskog fakulteta u Beogradu.

BIBLIOGRAFIJA:

Na Samostalnim Istorijskim studijama držaće predavanja na kursu...