Milan St. Protić

 

Rođen u Beogradu 1957. godine.

Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1980. godine. 

Magistrirao je  1982. modernu evropsku istoriju na Kalifornijskom univerzitetu u Santa Barbari. 

Doktorsku disertaciju National Radical Party in Serbia (1881.-1903.), Origins, Ideology, Development odbranio je 1987. godine. 

Zaposlen je na Balkanološkom institutu SANU. Bio je gostujući profesor na Kalifornijskom univerzitetu u Santa Barbari 1991/1992. godine.

Učestvuje u projektu Ilustrovana istorija Srba, kao autor pet knjiga.

BIBLIOGRAFIJA:

Na Samostalnim Istorijskim studijama držaće predavanja na kursu...