Vojislav Pavlović

 

Rođen 1958. u Beogradu. Diplomirao je istoriju na Filozofskom fakultetu 1984. godine. 

 

Magistrirao je na katedri za Opštu istriju Novog veka sa temom Konkordat Srbije 1860-1914

 

Doktorsku disertaciju Od Monarhije do Republike. SAD i Jugoslavija 1943-1946 odbranio je 1997. godine. 

 

Radio je kao istraživać na Istorijskom institutu SANU, bio je predavač na univerzitetu u Limožu. Do 1998. bio je asistent i docent na Katedri za opštu istoriju Novog veka, Odeljenja za Istoriju, Filozofskog fakulteta u Beogradu. 

 

Trenutno živi i radi u Parizu.

 

BIBLIOGRAFIJA:

Na Samostalnim Istorijskim studijama držaće predavanja na kursu...